Test otcovství  Příbuzenský test  Genetické analýzy  Vědecké služby  Zvířecí analýza Stopový test   
Příbuzenské testy

Společnost DelphiTest nabízí testování otcovství a další příbuzenské analýzy.

Zde naleznete stručný přehled:

Test otcovství

Zde lze ověřit, zda je člověk biologickým otcem dítěte. K tomu potřebujeme vzorky údajného otce a dítěte, vzorek matky významně ovlivňuje výsledek testu, ale není nutný. Samozřejmě mohou být testováni alternativní otcové dětí apod.

Může se stát, že žádný vzorek otce není k dispozici, přesto je otcovství pro mužské potomky stále detekovatelné. V tomto případě mohou být testovány prostřednictvím testu Y-chromozomu vzorky otců, dědečků, bratrů za účelem prokázání otcovství. Pro podrobnosti vyhledejte klíčové slovo „test mužských příbuzných“. U ženských potomků je v každém případě prostřednictvím X-chromozomu testování rovněž možné (viz níže).

Test mateřský

Existují-li pochybnosti o tom, zda žena je skutečnou biologickou matkou dítěte, může být provedena zkouška podobná testu otcovství. Pro tento účel jsou vzorky domnělé matky a dítěte nezbytné.

Nejsou-li vzorky domnělé matky k dispozici, je možné zahrnout do testu také její sestru, bratra, matku, babičku atd. Zde jsou mt-DNA faktory přezkoumány. Více naleznete v tématu „Test ženských příbuzných“.

Bratrský test

Zde je testováno, zda jsou dva bratři opravdu stejného otce. Neexistuje žádný vzorek otce, proto je zkoumán jako jediný chromozom Y, který již přešel od otce na mužské potomky. Ten se musí u bratrů přesně shodovat. Vzorky obou testovaných bratrů jsou dostačující, vzorek matky k testu není nutný.

Mt-DNA test (viz. níže) může také testovat, zda mají dva bratři stejnou matku. Opět platí, že není nutný žádný vzorek matky.

Sesterský test

Zkoumá se, zda obě ženy, (se stejnými nebo různými matkami), mají stejného otce. Kontroluje se zde, zda předpokládaný otec předal svůj X-chromozom na obě dcery. Ve srovnání s otcovskými testy je tento test nově vyvinut a ještě nedosáhl vysokých pravděpodobnostních hodnot. Nicméně nejspolehlivější výsledky jsou možné. K testu je nutný vzorek matky/matek.

Test bratr/sestra

Testování mezi bratrem a sestrou je obtížné, protože ani bratrský ani sesterský test není proveditelný. DelphiTest GmbH patří k několika laboratořím, které na tuto otázku nabízejí řešení.

Test mužských příbuzných

Příbuzenské vztahy v mužské linii je možné určit pomocí bratrských testů. Chromozóm-Y je předán v rodině z otce na syna. V důsledku toho se také výsledky srovnání chromozomů děda-vnuk, strýc, synovec, bratranec-bratranec v chromozomu-Y shodují, za předpokladu, že jsou ve spojení prostřednictvím mužské i ženské linie rodu.

Test ženských příbuzných

Dědictví mt-DNA má v rámci tohoto šetření zásadní význam. Mt-DNA se přenáší pouze z matky na své děti. V důsledku toho např. příbuzenský vztah babičky lze testovat po ženské linii. Vzorky babičky nebo dokonce její matky, sourozenců, dětí, atd. jsou nezbytné.

Co není možné testovat?

Bohužel stále existují určité vztahy, které nejsou možné nebo jen velmi obtížné testovat. Zeptejte se nás, rádi vám poradíme!

Který test potřebuji?

Představili jsme vám pět rozdílných typů testů, jejichž prostřednictvím můžete objasnit příbuzenské vztahy.

Pokud si nejste jisti, který test je pro vás vhodný, kontaktujte nás prosím! Budeme společně s vámi hledat odpovídající řešení a vhodnou testovací metodu.

 

KontaktImpressum